تاریخ : دوشنبه، 7 بهمن ماه، 1392
موضوع : شعر و دلنوشته

شهدا شرمنده ام

شهدا شرمنده ایم / هیئت شهدای غدیر کرمانشهيدان ؛ اي سبكبالان عاشق، زمين با همه عظمت و بزرگي اش ؛ با همه قدرت و جاذبه

اش توان جذب شمارا نداشت؛ نه مال توانست شما را جذب كند و نه مقام ؛

نه زيبا رويان توانس

شهدا شرمنده ایم / هیئت شهدای غدیر کرمان

شما آسماني بوديد ...

شما خدا را ديديد و من هوا را ،  شما عاشقي كرديد و پرواز نموديد ...

و من هوس بازي كردم و در جا ماندم

شما برنده از رفتنتان شديد و من شرمنده از بودنم

پس شرمنده ام. شهيدان شرمنده ام


هیئت شهدای غدیر استان کرمان شهدای غدیر کرمان شهدای غدیر شهید شهدا خاطرات شهدا دلنوشته شهدا شهدا شرمنده ام

منبع این مقاله : :هیئت شهدای غدیر استان کرمان
آدرس این مطلب : http://ghadir81.ir/14/شهدا-شرمنده-ام/