تاریخ : دوشنبه، 7 بهمن ماه، 1392
موضوع : شعر و دلنوشته

آرزو...

دلنوشته شهدا / هیئت شهدای غدیربه نام خدا


من می خواهم در آینده شهید بشوم. چون...

معلم که خنده اش گرفته بود، پرید وسط حرف مهدی و گفت: «ببین مهدی جان! موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهید چه کاره بشین. باید در مورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی. »مثلاً، پدر خودت چه کاره ست؟

آقا اجازه!
شهید شده...!

دلنوشته شهدا / هیئت شهدای غدیر


هیئت شهدای غدیر استان کرمان شهدای غدیر کرمان شهدای غدیر شهید شهدا خاطرات شهدا دلنوشته شهدا

منبع این مقاله : :هیئت شهدای غدیر استان کرمان
آدرس این مطلب : http://ghadir81.ir/13/آرزو.../